Felhívás – „Ercsi Város közbiztonságáért díj”

F E L H Í V Á S

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletével módosította az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét azzal, hogy a Képviselő-testület által adományozható elismeréseket bővítette az Ercsi Város közbiztonságáért díjjal.

„Ercsi Város közbiztonságáért díj” annak a hivatásos vagy nyugállományú rendőrnek, tűzoltónak, továbbá polgárőrnek és azon más természetes személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetve amely a város közbiztonsága érdekében kiemelkedő tettet hajtott végre vagy ilyen tevékenységet folytat vagy folytatott.

Az Ercsi Város közbiztonságáért díjra 2018-ban március 12-ig lehet javaslatot tenni.
Az Ercsi Város közbiztonságáért díj átadására 2018-ban április 24. (Szent György napja) alkalmával kerül sor.

Képviselő-testület bizottsága, a polgármester, az alpolgármester, települési önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a városban működő jogi személyek, önszerveződő közösségek, egyéb szervezetek, intézmények, költségvetési szervek közössége, a városban élő természetes személyek, kezdeményezhetik a kitüntető cím adományozását.

Ercsi, 2018. február 19.

Győri Máté
polgármester