Képviselő-testületi határozatok


2017

Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda részére villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata támogatói szándéknyilatkozat nyújtásáról Székesfehérvár részére az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyeréséhez
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez, a településképi rendelet előkészítéséhez, valamint a településrendezési eszközök 2017-2018. évi felülvizsgálatához szükséges települési főépítészi feladatok ellátásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata Ercsi város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestek alkalmazásával történő korszerűsítésére vonatkozó tender terv elkészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/M. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a sinatelepi közösségi ház használatba adásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Battai út, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Bem utcai parkolója és az Ercsi, Dózsa Gy. tér 1. (hrsz.: 2361/2.) szám előtti parkoló csapadékvíz elvezetési munkálataira előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója béremeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának egy fővel történő bővítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet betegellátásának biztosítása érdekében az Ercsi Egészségügyi Központ finanszírozási szerződésének, valamint működési engedélyének módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés biztosítása Ercsi Város köznevelési és a szociális intézményei számára” szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2017/2018. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017/2018. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram korszerűsítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi elszámolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívási közzétételéről
Megjelenít KÖZBESZERZÉSI TERV 2017
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet üzleti tervének elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a felhalmozási kiadásokra betervezett sorok közötti előirányzat átcsoportosításról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Mázsaház utca felújítása tervezésének megrendeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. augusztus 3-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és az Inter-Ambulance Zrt. közötti szolgáltatási szerződés megkötéséről, továbbá a szolgáltatás ellátásához szükséges finanszírozás előirányzatának biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok megrendeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE támogatással való elszámolása határidejének meghosszabbításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az „Utak felújítása- 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére fizetendő tagi hozzájárulás mértékének felülvizsgálatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/H-R. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Vasútállomás utca 18. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2851. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2852. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2853. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2854. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2855. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2856. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2863. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2866. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 032/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 032/5. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 084/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatnak a Magyar Önkormányzatok Szövetségében lévő tagságáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról szóló napirend elnapolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a házi segítségnyújtás igénybevétele érdekében megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az óvoda- és iskolatej programban történő részvételről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. évi nevelési évben működő óvodai csoportok számának meghatározásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában a 2017/2018. évi nevelési évben működő óvodai csoportok számának meghatározásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Z. Nagy Szolgáltató Kft. között létrejött megbízási (feladat-ellátási) szerződés megszüntetéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának emeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának elnapolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. június 27-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. június 15-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 1761/25. és 1761/26. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó törlési engedély megadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonát képező 2451 Ercsi, Lavotta u. 28. (hrsz.: 2221.) szám alatt lévő ingatlan értékesítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi 2022. hrsz. alatti beépítetlen belterület felajánlásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata kerékpárút tervezésének megrendeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzés költségeire előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, külterület 043. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző épület II. ütemének építéséhez szükséges 30%-os pályázati önrész biztosításáról a 2018. évi költségvetés terhére
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére történő kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról, illetve az önkormányzati támogatás kifizetési határidejének módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzatának módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének megrendeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda alaptevékenységének bővítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda csoportlétszámainak emeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a 2017. évi erdészeti szakirányítási díjra, a 21C, 21H, 21T, 21E, I2 és 21G erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez, továbbá a 21O és 21N erdőrészek felújítására pótelőirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata Lippai Csaba képviselőnek az Ercsi város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló döntéshozatalból történő kizárásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezet elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes használatba adásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2016. évi elszámolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Sina Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója tudomásul vételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója tudomásul vételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2016. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a forgalmi rend felülvizsgálatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. május 30-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-nek az EFOP-2.2.19-17 kódszámú, „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvétele támogatásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére, tagi kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7 hrsz-ú ingatlanrész megvásárlásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utca és Egressy Béni utca vízközmű rendszere rekonstrukciójának tervezésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a 1506/A/5. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. május 18-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez meglévő előirányzat kiegészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a forgalmi rend felülvizsgálatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata temetési segély kifizetésének céljára előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről szóló döntéshozatal elnapolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2017. (IV.20.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. április 20-i közmeghallgatása napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése ” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő részvételről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Rákóczi út 80. (hrsz.: 1504/1) szám alatt található víztorony bérbeadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó új versenyeztetési felhívás közzétételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata állattartási ügyben előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az ebek befogására fordított költségek megtérítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a települési értéktár létrehozásának megerősítéséről és a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére visszatérítendő támogatás biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2016. évi költségelszámolásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi szennyvíztisztító telepen kotró híd felújítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről szóló rendelettervezete véleményezéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet-módosítás tervezetének véleményezéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatáról, új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészíttetéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött Használati Megállapodás módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosításának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. március 28-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. március 23-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata a Duna Településszövetség elnökhelyettesi tisztségére Győri Máté megválasztásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodásról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés kiegészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet megalapításáról, alapszabályának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Balogh Lászlónénak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagként történő bejegyzéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Kárpáti Katalinnak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagként történő bejegyzéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Mihályi Imrénének a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagként történő bejegyzéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Banádi Imrének a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet igazgatósági tagjává történő megválasztásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Orbán Balázsnak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet igazgatósági tagjává történő megválasztásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Sandi Józsefnek a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet igazgatósága elnökévé történő megválasztásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. február 27-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Vízvári u 10. szám 235/1. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről szóló 18/2017. (I.31) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a Suzuki Lover Club Ercsi város címerének használatára vonatkozó kérelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a Törökkút Nonprofit Kft. kintlévőségeire és egyéb működési költségeire előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi cukorgyári relikviákból szervezett kiállításra előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének cafetéria-juttatásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok ellátására előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. február 14-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Köztársaság tér 165. hrsz. alatti ingatlannak az Ercsi Kinizsi Sportegyesület részére történő használatba adásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester döntéshozatalból történő kizárásának elutasításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának mértékéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármesternek a döntéshozatalból történő kizárásának elutasításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás nyílászáró cseréjére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám (hrsz.: 460.) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi ellenőrzési tervéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Honvédségi Csapatmúzeum épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában státuszmódosításról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti, „Ercsi Város területén közétkeztetési szolgáltatások nyújtása kiszállítással” tárgyú koncessziós szerződés módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Nagyboldogasszony Kegytemplom restaurálásának támogatásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezethez való csatlakozásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatának a Segítő Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális Szövetkezethez való csatlakozásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül helyezéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2017. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. január 31-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2866. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria-juttatásairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és munkaviszonyban álló dolgozók cafetéria-juttatásairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester költségtérítésének módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester költségtérítésének módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester illetményének módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. január 19-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.9.) Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.9.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. január 9-i soron kívüli nyílt ülése napirendjéről

2016 évi határozatok


2015 évi határozatok


2014 évi határozatok


2013 évi határozatok