Képviselő-testületi határozatok


2018

LinkSzövege
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018. (II.27.) határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 1561/2/C/1 hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú lakásokra vonatkozó bérlő kiválasztási jog átvételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2018. (II.27.) határozata a Mázsaház utca D-110 KPE vezeték rekonstrukciójára ajánlatok bekéréséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2018. (II.27.) határozata az 1/20. Ercsi város vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (II.27.) határozata Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2018. (II.27.) határozata a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2018. (II.27.) határozata a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 „Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” - Duna-part rekonstrukció kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2018. (II.27.) határozata a Mázsaház utca felújításának kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2018. (II.27.) határozata a TOP-1.4.1-15.FE1-2016-0047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2018. (II.27.) határozata a TOP-1.4.1-15.FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2018. (II.27.) határozata a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2018. (II.27.) határozata a Képviselő-testület 2018. február 27-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata önkormányzati feladat-ellátási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális Térségfejlesztési Kft. közötti vállalkozási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda státuszmódosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata WC-konténer bérlésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Cseppforrás Néptáncegyüttes 2018. évi támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE 2018. évi támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Vízvári utca 10. (hrsz.: 235/1.) szám alatti ingatlan elbontásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca (hrsz.: 1048/6/J.) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata az önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2018. február 13-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2018. évi ellenőrzési tervének meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2018. évi ellenőrzési tervének meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2018. évi ellenőrzési tervének meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának mértékéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria-juttatásairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és munkaviszonyban álló dolgozók cafetéria-juttatásairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0233/32. hrsz-ú külterületi földrészlet más célú hasznosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt-vel kötött, az Ercsi 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó opciós szerződés meghosszabbításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 1370/36. hrsz-ú ingatlan részleges bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a Leader-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása elnevezésű, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2018. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata WC-konténer bérlésére előirányzat biztosításáról szóló napirend elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok ellátására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata önkormányzati feladatok ellátása érdekében árajánlatok bekéréséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában státuszmódosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata Dr. Pásztor József és Dr. Nagy Angéla háziorvosok rendelési idejének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2018. január 30-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. székhely változtatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeinek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes
használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 20. (hrsz: 23.) szám alatt lévő Ercsi Polgármesteri Hivatal épületében 3 irodának és azok kiszolgáló helyiségeinek a Fejér Megyei Kormányhivatal részére történő térítésmentes használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlan átalakítási, felújítási munkáinak anyagi fedezete biztosítására vonatkozó megállapodás megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.8.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2018. január 8-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről

2017

LinkSzövege
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 470/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata Ercsi városban bevándorlás-szervező irodák és migránstáborok létesítésének elutasításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 469/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 468/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 466/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 465/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 464/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 463/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlat elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlat alapján a hiányzó költségvetési előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Személyszállítás - 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a „Személyszállítás - 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 456/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 455/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. december 21-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 453/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 452/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítése összegének 2018. évi költségvetésben történő biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 032/3., 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek belterületbe vonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 449/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.: 1882/2.) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 448/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 447/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 446/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 445/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 444/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE támogatási szerződéseinek módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 443/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 442/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a behajthatatlan és kisösszegű követelések Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli nyilvántartásából történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a behajthatatlan és kisösszegű követelések Ercsi Város Önkormányzat számviteli nyilvántartásából történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az önkormányzat költségvetésében az utak téli felkészítése érdekében előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 436/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 435/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 433/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Duna-parti területfejlesztési terv jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 430/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Sandi József képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Propszt Zsolt képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Lippai Csaba képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 423/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Gólics Ildikó képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Balázs Mária képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 417/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. december 12-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére pótelőirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által nyújtott médiaszolgáltatás megrendelésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan részleges értékesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában tűzcsap kiépítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáért megtérítendő arányos költségek megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatti ingatlannak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról szóló 254/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a polgármesteri jutalom biztosítása érdekében az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának véleményezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv véleményezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a 2018. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres ügyekről készült tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2017. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építéséről közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. november 28-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés biztosítása köznevelési és szociális intézmények részére vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására tett javaslat véleményezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében felmerülő költségnövekményekről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében felmerülő költségnövekményekről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat pályázati költségvetését meghaladó költségek fedezetére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a „LEADER-helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” elnevezésű, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázaton konzorciumi partnerként történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő u. 1. szám alatti fodrászüzlet nyílászáróinak cseréjére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a Sinatelepért Egyesület kérelmének támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az elektronikus ügyintézés és az informatikai együttműködés megvalósítása érdekében történő elektronikus szolgáltatások bevezetésére csatlakozási kérelem benyújtásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca (hrsz.: 1048/6/J.) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca (hrsz.: 611/7.) alatt lévő ingatlanrész megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Templom tér (hrsz.: 2/1.) alatt lévő ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére, visszatérítendő támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke megbízásának meghosszabbításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos feladat meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata Orth László intézményvezető második ciklusos magasabb vezetői megbízásának támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. október 31-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata a „Személyszállítási szolgáltatás - 2017” menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata a „Személyszállítási szolgáltatás - 2017” menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata a „Lakhatási körülmények javítása” elnevezésű, EFOP-2.4.2-14 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés biztosítása köznevelési és szociális intézmények részre vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata a 298/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 323/2017. (X.19.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. október 19-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda részére villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata támogatói szándéknyilatkozat nyújtásáról Székesfehérvár részére az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyeréséhez
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez, a településképi rendelet előkészítéséhez, valamint a településrendezési eszközök 2017-2018. évi felülvizsgálatához szükséges települési főépítészi feladatok ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata Ercsi város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestek alkalmazásával történő korszerűsítésére vonatkozó tender terv elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/M. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a sinatelepi közösségi ház használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Battai út, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Bem utcai parkolója és az Ercsi, Dózsa Gy. tér 1. (hrsz.: 2361/2.) szám előtti parkoló csapadékvíz elvezetési munkálataira előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója béremeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának egy fővel történő bővítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet betegellátásának biztosítása érdekében az Ercsi Egészségügyi Központ finanszírozási szerződésének, valamint működési engedélyének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a „Közétkeztetés biztosítása Ercsi Város köznevelési és a szociális intézményei számára” szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2017/2018. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017/2018. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2017.(IX.26.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0242 hrsz-ú ingatlanból 337 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0241 hrsz-ú ingatlanból 327 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0232 hrsz-ú ingatlanból 268 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0230 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0226 hrsz-ú ingatlanból 2870 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0195 hrsz-ú ingatlanból 2167 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0192/7 hrsz-ú ingatlanból 2411 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram korszerűsítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi elszámolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Vízisport Egyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a Sina Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dietetikus szakértői feladatainak ellátására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívási közzétételéről
MegjelenítKÖZBESZERZÉSI TERV 2017
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet üzleti tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a felhalmozási kiadásokra betervezett sorok közötti előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Mázsaház utca felújítása tervezésének megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. augusztus 3-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és az Inter-Ambulance Zrt. közötti szolgáltatási szerződés megkötéséről, továbbá a szolgáltatás ellátásához szükséges finanszírozás előirányzatának biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE támogatással való elszámolása határidejének meghosszabbításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az „Utak felújítása- 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére fizetendő tagi hozzájárulás mértékének felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/H-R. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Vasútállomás utca 18. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2851. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2852. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2853. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2854. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2855. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2856. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2863. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 2866. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 032/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 032/5. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a 2 BS Kft. közötti, az Ercsi, 084/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatnak a Magyar Önkormányzatok Szövetségében lévő tagságáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról szóló napirend elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a házi segítségnyújtás igénybevétele érdekében megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az óvoda- és iskolatej programban történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. évi nevelési évben működő óvodai csoportok számának meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában a 2017/2018. évi nevelési évben működő óvodai csoportok számának meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Z. Nagy Szolgáltató Kft. között létrejött megbízási (feladat-ellátási) szerződés megszüntetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának emeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. június 27-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. június 15-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 1761/25. és 1761/26. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó törlési engedély megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonát képező 2451 Ercsi, Lavotta u. 28. (hrsz.: 2221.) szám alatt lévő ingatlan értékesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi 2022. hrsz. alatti beépítetlen belterület felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata kerékpárút tervezésének megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzés költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, külterület 043. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző épület II. ütemének építéséhez szükséges 30%-os pályázati önrész biztosításáról a 2018. évi költségvetés terhére
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE részére történő kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról, illetve az önkormányzati támogatás kifizetési határidejének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzatának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda alaptevékenységének bővítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda csoportlétszámainak emeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a 2017. évi erdészeti szakirányítási díjra, a 21C, 21H, 21T, 21E, I2 és 21G erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez, továbbá a 21O és 21N erdőrészek felújítására pótelőirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata Lippai Csaba képviselőnek az Ercsi város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló döntéshozatalból történő kizárásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezet elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2016. évi elszámolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Sina Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2016. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a forgalmi rend felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. május 30-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-nek az EFOP-2.2.19-17 kódszámú, „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvétele támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére, tagi kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7 hrsz-ú ingatlanrész megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utca és Egressy Béni utca vízközmű rendszere rekonstrukciójának tervezésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a 1506/A/5. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata az önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. (V.18.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. május 18-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez meglévő előirányzat kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a forgalmi rend felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata temetési segély kifizetésének céljára előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről szóló döntéshozatal elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2017. (IV.20.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. április 20-i közmeghallgatása napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése ” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Rákóczi út 80. (hrsz.: 1504/1) szám alatt található víztorony bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó új versenyeztetési felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata állattartási ügyben előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az ebek befogására fordított költségek megtérítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a települési értéktár létrehozásának megerősítéséről és a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére visszatérítendő támogatás biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2016. évi költségelszámolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi szennyvíztisztító telepen kotró híd felújítására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről szóló rendelettervezete véleményezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet-módosítás tervezetének véleményezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatáról, új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészíttetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött Használati Megállapodás módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosításának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2017. (III.28.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. március 28-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. részére a 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2017. (III.23.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. március 23-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata a Duna Településszövetség elnökhelyettesi tisztségére Győri Máté megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet megalapításáról, alapszabályának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Balogh Lászlónénak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagként történő bejegyzéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Kárpáti Katalinnak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagként történő bejegyzéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Mihályi Imrénének a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagként történő bejegyzéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Banádi Imrének a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet igazgatósági tagjává történő megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Orbán Balázsnak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet igazgatósági tagjává történő megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata Sandi Józsefnek a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet igazgatósága elnökévé történő megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2017. (II.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. február 27-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Vízvári u 10. szám 235/1. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről szóló 18/2017. (I.31) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a Suzuki Lover Club Ercsi város címerének használatára vonatkozó kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a Törökkút Nonprofit Kft. kintlévőségeire és egyéb működési költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi cukorgyári relikviákból szervezett kiállításra előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének cafetéria-juttatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok ellátására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. február 14-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Köztársaság tér 165. hrsz. alatti ingatlannak az Ercsi Kinizsi Sportegyesület részére történő használatba adásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester döntéshozatalból történő kizárásának elutasításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának mértékéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármesternek a döntéshozatalból történő kizárásának elutasításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás nyílászáró cseréjére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám (hrsz.: 460.) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi ellenőrzési tervéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Honvédségi Csapatmúzeum épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában státuszmódosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti, „Ercsi Város területén közétkeztetési szolgáltatások nyújtása kiszállítással” tárgyú koncessziós szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Nagyboldogasszony Kegytemplom restaurálásának támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezethez való csatlakozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatának a Segítő Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális Szövetkezethez való csatlakozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül helyezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2017. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. január 31-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2866. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria-juttatásairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és munkaviszonyban álló dolgozók cafetéria-juttatásairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester költségtérítésének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester költségtérítésének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester illetményének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. január 19-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.9.) Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.9.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. január 9-i soron kívüli nyílt ülése napirendjéről

2016

LinkSzövege
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 411/2016. (XII.20.) Kt. sz. határozata a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések Martonvásár Járásban” című Projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás megkötéséről és a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 410/2016. (XII.20.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2016. (XII.20.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. december 20-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 404/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet-tervezet elfogadásához való hozzájárulásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Sandi József képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Propszt Zsolt képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Lippai Csaba képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Balázs Mária képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Gólics Ildikó képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselőnek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Papp György alpolgármesternek a 2016. évi munkájáról szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítése összegének 2017. évi költségvetésben történő biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a 315/2016. (X.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Szociális Szövetkezet létrehozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű, BM-16-MA / MI kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Sportegyesülettel kötött támogatási szerződések módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére, egy havi élelmezés költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Vízisport Egyesület közötti haszonkölcsön szerződés meghosszabbításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7. hrsz-ú ingatlanon lévő követelés megvásárlására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utca szennyvíz hálózat rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. december 13-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a 2016. évi téli gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a 2016. évi őszi gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti önkormányzati bérlakás rekonstrukciójához előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester éves munkájáról szól beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött 07000-6235-5/2016.ált. számú megállapodás módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi Naplemente Bt. beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakörének ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzatából bruttó 7 millió forintnak az általános tartalékba történő átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a 2017. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. november 29-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata az Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata a 2420/2. hrsz-ú ingatlan -Tiszti Klub- bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. november 17-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és a Családokért Ingatlan Szolgáltató Kft. közötti bérleti és együttműködési szerződés megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Laktanya nőtlen tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyeként történő használatához történő hozzájárulásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére pótelőirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város új háziorvosi körzetének elindításáról, Dr. Nagy Angélának a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosává történő kinevezése támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. október 25-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére vadgazdálkodási tevékenységhez hozzájárulás megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „ porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték kazán karbantartására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0267 hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi belterület, 1761/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezéséről és a Vasútállomás utca 18. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. hitelkeretének megújítására vonatkozó – Ercsi Város Önkormányzat általi – kezesség vállalási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére utak járhatóvá tétele érdekében 1,5 millió Ft + ÁFA átadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a Névtelen utca átnevezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a Mozaik TV 2016. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró járófelületének felújítására előirányzat biztosításáról és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben történő betervezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő mosatási csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a Fejérvíz Zrt. 2016. törtévi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ 920.3 típusú, YKB-780 rendszámú traktor javítási költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Fő utca 45. szám alatti önkormányzati bérlakásokról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Ó utca 14., 576. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata elektromos ellátás korszerűsítésre előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat részére, a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban felmerült szolgáltatási díj I. rész-számlájának kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és a BluePlan Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata főépítész társulási formában történő foglalkoztatásához előzetes szándéknyilatkozat megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő bölcsődei ellátás megszervezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Harcművészeti Egyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata Ercsi városban szociális szövetkezet létrehozásáról, illetve már meglévő szociális szövetkezethez való csatlakozásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezetbe és a Segítő Partnerek Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépése elutasításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata a szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Eötvös Kápolna védelmére irányuló távfelügyeleti szolgáltatás díjára előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. szakóraszám-átcsoportosításához és új szakma igényléséhez történő hozzájárulásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. augusztus 30-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata a felújított Eötvös Kápolnához vezető útbaigazító táblák elkészítésére és kihelyezésének költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, villámvédelmi felülvizsgálat költségeire előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, viharkárok enyhítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2016. (VIII.04.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2016. (VII.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2016. (VII.14.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2016. (VII.14.) Kt. sz. határozata Ercsi Város belterületén, „útburkolat felújítások 2016. évben” megnevezésű projekt munkálatainak műszaki ellenőrzéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2016. (VII.14.) Kt. sz. határozata a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű, TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázaton konzorciumi partnerként történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2016. (VII.14.) Kt. sz. határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2016. (VII.14.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. július 14-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata TDM szervezethez való csatlakozási szándékról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv és mellékletei elkészítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a forgalmi rend felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Sportegyesületnek a 2016/2017. évi másodosztályú kézilabdabajnokságon történő indulása támogatásáról szóló napirend napirendről történő levételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Ó utca 14. szám (hrsz.: 576) alatti ingatlan megvételre történő felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a Baczakó Péter Sportcsarnok épületének külön helyrajzi számon, önálló ingatlanként történő kialakításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi II. Rákóczi Ferenc laktanya területének térítésmentes használatba vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szenior Akadémia elindításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az „Utak felújítására”vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az „Utak felújításának” kivitelezéséhez meglévő előirányzat kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2016/2017. évi nevelési évben működő óvodai csoportok számának meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában a 2016/2017. évi nevelési évben működő óvodai csoportok számának meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2015/2016. évi nevelési évének tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2016. (VI.28.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. június 28-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérések elvégzéséhez előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a csatornatisztító jármű garázsának bővítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1.) alatt lévő ingatlanok megvásárlásának felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére pótelőirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az iskolai, óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztatókról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére szerzői jogdíjak kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és kiadásainak elszámolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére szerver, valamint szerverszoftver beszerzéséről szóló döntéshozatal elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata az Országos Rendőr-főkapitányság Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi város 2015. évre vonatkozó bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. május 31-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó projekt előkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának emeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata a negyedik háziorvosi körzet ismételt létrehozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata a Barnamezős területek rehabilitációja elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó Igényfelmérés és Kihasználtsági terv elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata „Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed részének megvásárlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP 1.2.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó üzleti terv elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata a TOP 1.2.1-15 pályázathoz szükséges koncepcióterv és költségvetés megrendeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Vízvári utca 19. (hrsz.: 275) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata az utak felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata az utak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2016. (V.19.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. május 19-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata hozzájárulás az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére fizetett szolgáltatási díj április és május havi összegének egyösszegben történő átutalásához
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Kossuth Lajos Általános Iskola használatba adásáról szóló – a Sziltop Nonprofit Kftvel kötött – megállapodás módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a műfüves pálya karbantartási munkáinak finanszírozására Karsai Gergely képviselő tiszteletdíjának felajánlásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/743-1/2016. ügyszámú javaslatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata faapríték beszállítására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a forgalmi rend felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére az Ercsi 0280/6. hrsz-ú út felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projektelőkészítő Tanulmány elkészítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a ""Leromlott városi területek rehabilitációja"" című, TOP-4.3.1 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt előkészítő Tanulmány elkészítésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a TOP 5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ részére készlet- és leltárkezelő program beszerzésére többlet előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére készlet- és leltárkezelő program beszerzésére többlet előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat részére készlet- és leltárkezelő program beszerzésére többlet előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda részére készlet- és leltárkezelő program beszerzésére többlet előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére készlet- és leltárkezelő program beszerzésére többlet előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata, Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiája elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata Kovács István támogatási kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről szóló döntéshozatal elnapolásának elutasításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7, 611/8, 611/9, 611/5, 611/6. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Törökkút Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2015. évi költségelszámolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata Tordas Község Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó 2016-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének végrehajtásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Fejérvíz Zrt. 2015. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Vertikál Zrt. 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. április 26-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2016. (IV.19.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. április 19-én megtartott Közmeghallgatásának napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2016. (IV.11.) Kt. sz. határozata a „Büszkeségpontok” elnevezésű, KKETTKK-56P-02 jelű pályázati felhíváson történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2016. (IV.11.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. április 11-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata szociális szövetkezet létrehozásának lehetőségéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata közérdekű bejelentésről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére hangtechnikai szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez történő hozzájárulásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja módosításának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál családsegítő státusz módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. március 29-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria-juttatásairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata Ercsi város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2015. évre vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül helyezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. február 11-i nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2016. (II.4.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2016. (II.4.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. február 4-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015. (I.28.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár múzeumi munkatársi álláshelyéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2016. (I.28.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. január 28-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának mértékéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata 39 db 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténer és 7 db 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Tiszti Klub épület komplex felújításának tervezési munkálataira előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzat között fennálló vitás kérdés rendezéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2016. évi ellenőrzési munkatervéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődés Ház és Könyvtár részére hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzésére előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására pályázat kiírásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Ercsi Kirendeltsége felújításához támogatás nyújtására előirányzat biztosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek támogatásáról szóló kérelmek formájának meghatározásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek 2015. évi szakmai tájékoztatóinak tudomásul vételéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Szociális Szövetkezet létrehozásáról szóló napirend elnapolásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2016. január 26-i nyílt ülése napirendjeiről

2015

LinkIktatószámSzövege
Megjelenít502/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi, 976/5/A/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról
Megjelenít501/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi 976/5/A/14. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról
Megjelenít500/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a étszínvirág voda épületében tzjelző rendszer beszerelésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít499/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít498/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata Martonvásár Város Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése érdekében befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Megjelenít497/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról
Megjelenít496/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének elfogadásáról
Megjelenít495/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít494/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít493/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít492/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a Sinatelepi közösségi ház gázrendszere beüzemeléséről
Megjelenít491/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed része felajánlásának elfogadásáról
Megjelenít490/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
Megjelenít489/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
Megjelenít488/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata bükkfa apríték beszállítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít487/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről
Megjelenít486/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztői feladatainak ellátásáról
Megjelenít485/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a térfigyelő rendszer operátori feladatainak bővítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít484/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Megjelenít483/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről
Megjelenít482/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról
Megjelenít481/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról szóló 421/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít480/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
Megjelenít479/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának módosításáról
Megjelenít478/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a Suzuki Lover Club részére Ercsi város címerének használata engedélyezéséről
Megjelenít477/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi vízmű épületében a zuhanyozó és mosdó helyiség karbantartására előirányzat biztosításának elutasításáról
Megjelenít476/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont kialakítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít475/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. című, AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő részvételéről
Megjelenít474/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Vízisport Egyesület közötti haszonkölcsön szerződés meghosszabbításáról
Megjelenít473/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi, 2846/2. hrsz. ingatlanon állati hulladék égető áttelepítéséhez szükséges munkálatokra előirányzat biztosításáról
Megjelenít472/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről
Megjelenít471/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a közvilágításra vonatkozó karbantartási megállapodások megkötéséről
Megjelenít470/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Naplemente Bt-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Megjelenít469/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata érvénytelenné nyilvánításáról
Megjelenít468/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi Naplemente Bt. beérkezett ajánlata érvénytelenné nyilvánításáról
Megjelenít467/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít466/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata Baczakó Andreának a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő tagjává történő megválasztásáról
Megjelenít465/2015. (XII.15.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. december 15-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít464/2015. (XII.10.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés kiegészítéséről
Megjelenít463/2015. (XII.10.)Kt. sz. határozata a „Hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít462/2015. (XII.10.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít449/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáró
Megjelenít448/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
Megjelenít447/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a olgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Megjelenít446/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata app Gyrgy alpolgármester kltségtérítésének megállapításáról
Megjelenít445/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Megjelenít444/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról
Megjelenít443/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít442/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának telepítéséről
Megjelenít441/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkáira előirányzat biztosításáról
Megjelenít440/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi köztéri és az intézményeknél elhelyezett játszótéri eszközök ellenőrzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít439/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi vízbázis védőterületén és környezetében illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról
Megjelenít438/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ részének ajándékozás címén történő elfogadásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról
Megjelenít437/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kishíd tca 4. hrsz.: 0) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásának elutasításáról
Megjelenít436/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő ingatlan felajánlásáról
Megjelenít435/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról
Megjelenít434/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak vásárlására előirányzat biztosításáról
Megjelenít433/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről
Megjelenít432/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít431/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatainak ellátásáról
Megjelenít430/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti létszámának emeléséről, a III. számú felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazotti formában történő ellátására pályázat kiírásáról
Megjelenít429/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít428/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít427/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a Naplemente Bt. 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít426/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának fő teljes mnkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről
Megjelenít425/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke megemeléséről
Megjelenít424/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció elfogadásáról
Megjelenít423/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében meghirdetett versenyeztetési felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáró
Megjelenít422/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi 2393/2. hrsz-ú, nőtlen tiszti szálló épületének hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít421/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról
Megjelenít420/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít419/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvényessé nyilvánításáról
Megjelenít418/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról
Megjelenít417/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás eredményessé nyilvánításáról
Megjelenít416/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról
Megjelenít415/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor, az Önkormányzat jogi képviselői részére, egyszeri megbízási díj összegének az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe történő betervezéséről
Megjelenít414/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata Dr. Ákos Eleknek és Dr. Koppány Tibornak, az Önkormányzat jogi képviselőinek, továbbá Dr. Pusztai Attila ügyvédnek az Önkormányzat érdekében végzett ügyvédi tevékenységéről és a peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról
Megjelenít413/2015. (XI.24.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. november 24-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít412/2015. (XI.5.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 412/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata Ercsi város közigazgatási területén karácsonyi fénydekoráció elhelyezésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít411/2015. (XI.5.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 411/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester részére cafetéria-juttatás megállapításáról
Megjelenít410/2015. (XI.5.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 410/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata a Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér rendezési terveinek elkészítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít409/2015. (XI.5.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskola épületéből leselejtezett nyílászárók értékesítéséről
Megjelenít408/2015. (XI.5.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról
Megjelenít407/2015. (XI.5.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. november 5-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít403/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja elfogadásáról
Megjelenít402/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít401/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a temetői díjak felülvizsgálatának elnapolásáról
Megjelenít400/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a helyi adók mértékének felülvizsgálata elnapolásáról
Megjelenít399/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról
Megjelenít398/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
Megjelenít397/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½-ed részének felajánlásáról
Megjelenít396/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlásáról
Megjelenít395/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a magántulajdonban lévő ingatlanok vásárlásának elvetéséről szóló 221/2010.(VI.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít394/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan nyílászáróinak cseréjére előirányzat biztosításáról
Megjelenít393/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a Mikulás-show zenés mesejáték megrendezéséről
Megjelenít392/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi SE kérelméről az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző épület építéséhez szükséges 30%-os pályázati önrész biztosításáról a 2016. évi költségvetés terhére
Megjelenít391/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére és az új épületrészében riasztórendszer kiépítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít390/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskola, illetve a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának megállapításáról
Megjelenít389/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjainak megállapításáról
Megjelenít388/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Megjelenít387/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Megjelenít386/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít385/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. között „Ercsi Város Önkormányzat weblapjának működtetése és karbantartása” tárgyú megbízási szerződés megkötéséről
Megjelenít384/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a Támogató szolgálathoz való csatlakozásról
Megjelenít383/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a családsegítési, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról
Megjelenít380/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, EUF-679 forgalmi rendszámú DAF FA 55.180 B13 típusú, WOMA felépítményű csatornamosó jármű értékesítéséről
Megjelenít379/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata ingatlan hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről
Megjelenít378/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás elbírálásáról
Megjelenít377/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 2863 hrsz-ú ingatlan Pannon-Orange Zrt. részére történő bérbeadásáról
Megjelenít376/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról
Megjelenít375/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásáról
Megjelenít374/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatának elnapolásáról
Megjelenít373/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
Megjelenít372/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít371/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
Megjelenít370/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
Megjelenít369/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít368/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi MH Helyőrségi Klub fűtési rendszerének felújítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít367/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú közbeszerzési pályázati kiírásra a Tre-Men Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 14.) beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról
Megjelenít366/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításáról
Megjelenít365/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata az Ercsi MH Helyőrségi Klub tető felújítására – a központi költségvetésből kapott összeg kiegészítésére – előirányzat biztosításáról
Megjelenít364/2015. (X.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. október 27-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít363/2015. (X.15.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata a Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről
Megjelenít362/2015. (X.15.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata a 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének hasznosításáról
Megjelenít361/2015. (X.15.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról
Megjelenít360/2015. (X.15.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Megjelenít359/2015. (X.15.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2015. (X.15.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. október 15-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít358/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a térfigyelő rendszer meghibásodott kamerájának cseréjére előirányzat biztosításáról
Megjelenít357/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a Radnóti Miklós utca és az Egressy Béni utcában forgalomcsillapító eszköz telepítéséről és az ahhoz kapcsolódó közlekedési tábla kihelyezéséről
Megjelenít356/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléktáblájának elhelyezéséről
Megjelenít355/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a Parafix Kft. ingatlanhasznosítási kérelméről
Megjelenít354/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a szennyvíztelep területén tároló épület bővítésének tervezési munkálatainak megrendeléséről
Megjelenít353/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a John Deere X125 fűnyíró traktor téli időszakban történő használatához szükséges adapterek beszerzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít352/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a köztemető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében versenyeztetési felhívás közzétételéről szóló 346/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít351/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata az Ercsi Tiszti Klub felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról
Megjelenít350/2015. (X.6.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. október 6-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít349/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a településfejlesztési koncepció elkészítéséről
Megjelenít348/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról
Megjelenít347/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít346/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a köztemető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében versenyeztetési felhívás közzétételéről
Megjelenít345/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében versenyeztetési felhívás közzétételéről
Megjelenít344/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi város közigazgatási területén lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek – három kivételével történő – megszüntetéséről
Megjelenít343/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármesternek a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2014/2015. évi tevékenységről szóló tájékoztatója tudomásul vételéről
Megjelenít342/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármesternek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett 2014. tevékenységről szóló tájékoztatója tudomásul vételéről
Megjelenít341/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Megjelenít340/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás belső átcsoportosításáról
Megjelenít339/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás belső átcsoportosításáról szóló 210/2015.(VI.9.) Kt. számú határozat visszavonásáról
Megjelenít338/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának az önkormányzat részére történő ingyenes átruházásáról
Megjelenít337/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 2451 Ercsi belterület, 923 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról
Megjelenít336/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a Lavotta utca közvilágításának fejlesztéséről
Megjelenít335/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a Radnóti Miklós utcában és az Egressy Béni utcában forgalomlassító telepítéséről
Megjelenít334/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata Ercsi város területére forgalom szabályozó táblák beszerzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít333/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a Capriovus Kft. ingatlan hasznosítási kérelméről
Megjelenít332/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról
Megjelenít331/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít330/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolója elfogadásának elnapolásáról
Megjelenít329/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a 2015. évi önkormányzati rendezvényekről
Megjelenít328/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Megjelenít327/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazotti létszámának emeléséről
Megjelenít326/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról
Megjelenít325/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskola épületében tanterem kialakítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít324/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2015/2016. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít323/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 323/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít322/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására előirányzat biztosításáról
Megjelenít321/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester éves munkájáról, jutalmának megállapításáról szóló napirend elnapolásáról
Megjelenít320/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatának elnapolásáról
Megjelenít319/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ellenőrzési terve alapján lefolytatott ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlásáról készült felügyelő bizottsági tájékoztatóról
Megjelenít318/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Megjelenít314/2015. (IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. szeptember 29-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít313/2015. (IX.21.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2015. (IX.21.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-én megtartott Közmeghallgatásának napirendjeiről
Megjelenít310/2015. (VIII.31.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2015. (VIII.31.) Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola energetikai korszerűsítésre vonatkozó feltételes közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít309/2015. (VIII.31.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2015. (VIII.31.) Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat eredményessé nyilvánításáról
Megjelenít308/2015. (VIII.31.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2015. (VIII.31.) Kt. sz. határozata a III. számú felnőtt háziorvosi körzet – vállalkozói formában történő – ellátására pályázat kiírásáról
Megjelenít307/2015. (VIII.31.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2015. (VIII.31.) Kt. sz. határozata a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról szóló 287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít306/2015. (VIII.31.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2015. (VIII.31.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. augusztus 31-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít305/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről
Megjelenít304/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít303/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít302/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Megjelenít301/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Megjelenít300/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal épületébe klíma berendezés telepítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít299/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 0213/1. hrsz.-ú rekultivált hulladéklerakóra részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséről
Megjelenít298/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Neuhaus Kft. (2451 Ercsi, Cukorgyári Ltp. 3.) megvásárlásának elutasításáról
Megjelenít297/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít296/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról
Megjelenít295/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem égető áttelepítéséhez szükséges munkálatokra előirányzat biztosításáról
Megjelenít294/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területéről az állati eredetű melléktermékek elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
Megjelenít293/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
Megjelenít292/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata megbízásából a Dunakavics Nonprofit Kft. és az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásra vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról
Megjelenít291/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a házhoz menő, kétkukás, elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít290/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének elfogadásáról és a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatás megtartásáról
Megjelenít289/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesülettől érkezett Ercsi tagintézmény megvalósítására irányuló ajánlatról
Megjelenít288/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata Lakatos Erika, Ercsi Eötvös u. 32. sz. alatti lakos 500.000,- forint lakásvásárlási támogatás megfizetésére irányuló kérelmének elutasításáról
Megjelenít287/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról
Megjelenít286/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít285/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Megjelenít284/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról
Megjelenít283/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról
Megjelenít282/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat által működtetett Idősek Otthonában víztakarékos vízadagolók felszerelésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít281/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat Ercsi, Lejtősor 1. szám alatt lévő épületében a megrongálódott helyiségek helyreállítására előirányzat biztosításáról
Megjelenít280/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről
Megjelenít279/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város címerének használatára vonatkozó kérelméről
Megjelenít277/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
Megjelenít276/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 262/2015.(VII.27.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít275/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról
Megjelenít274/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási szándékról szóló napirend elnapolásáról
Megjelenít273/2015. (VIII.25.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. augusztus 25-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít272/2015. (VIII.11.)Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében történő közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról
Megjelenít271/2015. (VIII.11.)Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése elnevezésű pályázatban előírt kommunikációs kötelezettségek teljesítéséről
Megjelenít270/2015. (VIII.11.)Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola energetikai korszerűsítésre vonatkozó feltételes közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról
Megjelenít269/2015. (VIII.11.)Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola homlokzat szigetelésére, nyílászáró cseréjére, tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálás
Megjelenít268/2015. (VIII.11.)Kt. sz. határozata a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról
Megjelenít267/2015. (VIII.11.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. augusztus 11-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít266/2015. (VIII.3.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) épületének használatba adásáról a Sziltop Nonprofit Kft. részére
Megjelenít265/2015. (VII.27.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda tüzivíz ellátásáról
Megjelenít264/2015. (VII.27.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról szóló napirend elnapolásáról
Megjelenít263/2015.(VII.27.)Kt. sz. határozata Az Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai felújítására vonatkozó tervek elkészíttetéséről
Megjelenít262/2015.(VII. 27.)Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
Megjelenít261/2015. (VII.27.)Kt. sz. határozata a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázat benyújtásáról
Megjelenít260/2015. (VII.27.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. július 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjeiről
Megjelenít259/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata Mosonyi Mihály temetési költségeinek átvállalásáról
Megjelenít258/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Megjelenít257/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1156-1/2015. ügyszámú javaslatáról
Megjelenít256/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1116-1/2015. ügyszámú javaslatáról
Megjelenít255/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata az Integrált Településfejlesztési Stratégiával összefüggő partnerségi terv elfogadásáról
Megjelenít254/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról
Megjelenít253/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzata és a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről
Megjelenít252/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai felújítására vonatkozó tervek elkészíttetéséről
Megjelenít251/2015. (VII.15.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. július 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjeiről
Megjelenít248/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvételéről
Megjelenít247/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a 2015. évi erdészeti szakirányítási díjról, továbbá a 21 C, 21 H, 21 T, 21 E, I2 erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez szükséges előirányzat biztosításáról
Megjelenít246/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít245/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap megrendezéséről
Megjelenít244/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Megjelenít243/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elvetéséről
Megjelenít242/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozási szándékról
Megjelenít241/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatalban két fő közterület-felügyelő alkalmazásáról
Megjelenít240/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Vízisport Egyesületnek a 165 hrsz-ú Ercsi Csónakház területének megvásárlására vonatkozó kérelméről
Megjelenít239/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata Kondás Zoltán támogatási kérelméről
Megjelenít238/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület női labdarugó szakosztálya részére, a háromnegyed pályás bajnokság őszi fordulóiban történő indulás támogatására irányuló támogatási kérelméről
Megjelenít237/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület részére főállású edző munkakör kialakításának támogatásáról
Megjelenít236/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Sportegyesület részére kézilabda tábor megrendezésének támogatására irányuló támogatási kérelméről
Megjelenít235/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének masszázs szett és segédeszközök beszerzésére irányuló támogatási kérelméről
Megjelenít234/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Beregrákosi Református Egyházközség által benyújtott, beregrákosi és kajdanói magyar szórványközösségek támogatására irányuló kérelméről
Megjelenít233/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Forrás Néptáncegyüttes támogatásáról
Megjelenít232/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a temető fejlesztés lehetőségeiről
Megjelenít231/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a temető területén található ravatalozó épület vízbekötésének korszerűsítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít230/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításáról
Megjelenít229/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít228/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Megjelenít227/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít226/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, az Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről
Megjelenít225/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról
Megjelenít224/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről
Megjelenít223/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal történő csökkentéséről
Megjelenít222/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a laboratóriumi ellátásra támogatás biztosításáról
Megjelenít221/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Centrum-Lab Labortaoriumi Diagnosztikai Kft-vel laboratóriumi ellátás biztosítására megállapodás megkötéséről
Megjelenít220/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014/2015. évi nevelési évéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít219/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda 2014/2015. évi nevelési évéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít218/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága által lefolytatott ellenőrzésről készült tájékoztató tudomásul vételéről
Megjelenít217/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
Megjelenít216/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. létszámának meghatározásáról
Megjelenít215/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
Megjelenít214/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről
Megjelenít213/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata az ercsi közétkeztetés helyzetéről készült objektív, átfogó értékelésről
Megjelenít211/2015. (VI.30.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének napirendjeiről
Megjelenít210/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás belső átcsoportosításáról
Megjelenít209/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata Ercsi Város településrendezési eszközeinek- Ercsi, 2885/1 hrsz-ú és 2885/3 hrsz-ú ingatlan területére és környezetére vonatkozó- módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
Megjelenít208/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár kerítésének elkészítésére és helyszíni összeszerelésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről
Megjelenít207/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata Papp Miklósnak a közbeszerzéseket bíráló bizottság tagjává történő megválasztásáról
Megjelenít206/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata Barabásné Agárdi Katalinnak a közbeszerzéseket bíráló bizottság tagjává történő megválasztásáról
Megjelenít205/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata Balázs Ferencnek a közbeszerzéseket bíráló bizottság elnökévé történő megválasztásáról
Megjelenít204/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata a közbeszerzéseket bíráló bizottság létrehozásáról
Megjelenít203/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata az „Utak-járdák felújítására”vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról
Megjelenít202/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata az „Utak-járdák felújításának” kivitelezéséhez meglévő előirányzat kiegészítéséről
Megjelenít201/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázaton történő részvételről
Megjelenít200/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati forrásból történő támogatásáról szóló 169/2015. (V.26.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít199/2015. (VI.09.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. június 9-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít186/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít185/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők és pót jegyzőkönyv hitelesítő akadályoztatása esetére további pót jegyzőkönyv hitelesítők sorrendjének meghatározásáról
Megjelenít184/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a Gorkij fasor átnevezéséről
Megjelenít183/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata Aranydiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusok részére Emléklap és jutalom adományozásra előirányzat biztosításáról
Megjelenít182/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának az „Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. azonosítószámú projekt keretében történő elkészítéséről
Megjelenít181/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2014. évi költségelszámolása
Megjelenít180/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról
Megjelenít179/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a „közforgalmi, közútpótló folyami kompok, révek fenntartására, felújítására és üzemeltetésére pályázat” benyújtásáról
Megjelenít178/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Rudas és Társa Bt. között létrejövő, Ercsi-Szigetújfalu között közlekedő komp üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről
Megjelenít177/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről
Megjelenít176/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről
Megjelenít175/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött Használati Megállapodás 2. pontjának módosításáról
Megjelenít174/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Megjelenít173/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építő ipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésének elnapolásáról
Megjelenít172/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kispusztai úton és környezetében található, illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról
Megjelenít171/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről
Megjelenít170/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
Megjelenít169/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati forrásból történő támogatásáról
Megjelenít168/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít167/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít166/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Megjelenít165/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a Naplemente Bt. 2014. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és kiadásainak elszámolásáról
Megjelenít164/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója megtárgyalásának elnapolásáról
Megjelenít163/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről
Megjelenít162/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata az Ercsi Rendőrőrs 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít161/2015. (V.26.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. május 26-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít160/2015. (V.14.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról
Megjelenít159/2015. (V.14.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. május 14-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít158/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásáról
Megjelenít157/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít156/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a térfigyelő kamerarendszer operátori feladataira előirányzat biztosításáról
Megjelenít155/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról
Megjelenít154/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról
Megjelenít153/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. között, „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása” tárgyú megbízási szerződés megkötéséről
Megjelenít152/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és karbantartása” tárgyú pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Megjelenít151/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjairól és a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékéről
Megjelenít150/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey utca 17. és Kölcsey utca 30. szám alatti ingatlanok megvásárlására vonatkozó ajánlatról
Megjelenít149/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az újrahasznosított hulladékból készült kültéri hulladékgyűjtők, illetve virágtartóval kombinált padok Ercsiben történő előállításának és elhelyezésének támogatására pénzügyi keret biztosításáról
Megjelenít148/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról, új ajánlatok megkéréséről
Megjelenít147/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az ercsi közétkeztetés helyzetéről történő objektív, átfogó értékelés elkészítésére előirányzat biztosításáról
Megjelenít146/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet létrehozásáról
Megjelenít145/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Megjelenít144/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének maradványáról
Megjelenít143/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadásáról
Megjelenít142/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kispusztai út és környezete tárgyában tett közérdekű lakossági bejelentésről
Megjelenít141/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágításáról, helyzetértékelő tanulmányáról, akciótervéről
Megjelenít140/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az utak, járdák felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról
Megjelenít139/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitbull találkozó megrendezésének támogatásáról
Megjelenít138/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Megjelenít137/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata Rappai Andreának és Bukovi Máriának az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává történő jelöléséről
Megjelenít136/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít135/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
Megjelenít134/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata Dr. Koppány Tibornak és Dr. Ákos Eleknek, az Önkormányzat jogi képviselőinek megbízásáról a Törökkút Kft. Alapító Okirata módosításának benyújtására
Megjelenít133/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít132/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít131/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásához készült ingatlan adásvételi szerződésről
Megjelenít130/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi megrendezéséről és szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről
Megjelenít129/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról
Megjelenít128/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
Megjelenít127/2015. (IV.28.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. április 28-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít125/2015. (IV.16.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról
Megjelenít124/2015. (IV.16.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. április 16-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít116/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére vonatkozó felhatalmazásról
Megjelenít115/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít114/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról
Megjelenít113/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Szelektív Hulladékgyűjtő Udvar vagyonvédelmi őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről
Megjelenít112/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Törvényszéki ülnöki jelölésről
Megjelenít111/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata Járásbírósági ülnökök jelöléséről
Megjelenít110/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata Ercsi város közigazgatási területén ebösszeírási feladatok 2015-ben történő elvégzéséről
Megjelenít109/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Megjelenít108/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Megjelenít107/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Megjelenít106/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről
Megjelenít105/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Megjelenít104/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet CT berendezés vásárlására irányuló támogatási kérelméről
Megjelenít103/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. január és február havi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Megjelenít102/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről
Megjelenít101/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az „Ercsi Város területén szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű vagyontárgyak vagyonértékelése és a vagyonértékelésre épülő, a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező felújítási és pótlási terv elkészítésére” vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
Megjelenít100/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű Zrt. közötti bérleti és üzemeltetési szerződés megkötéséről
Megjelenít99/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Köztársaság tér (170/1. és 170/2. hrsz-ú) ingatlan megvásárlásának elutasításáról
Megjelenít98/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi, Nefelejcs utca 49. (2105 hrsz-ú) ingatlan megvásárlásának elutasításáról
Megjelenít97/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére hozzájárulás a bőr- és nemibeteg-ellátást nyújtó szakrendelés óraszámának szüneteltetéséhez és jóváhagyó nyilatkozat a kapacitáson belüli szakóraszámok átcsoportosításához
Megjelenít96/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Eötvös József Általános Iskola épülete felmérési tervének és épületfelújítási tervdokumentációjának elkészítéséről
Megjelenít95/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában tanulók tankönyvtámogatásáról
Megjelenít94/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról
Megjelenít93/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére logopédus és gyógypedagógus feladatok ellátására előirányzat biztosításáról
Megjelenít92/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának és intézkedési tervének elfogadásáról
Megjelenít91/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a mobil személyfelügyeleti készülékek kiosztásáról
Megjelenít90/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásáról
Megjelenít89/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről szóló tájékoztatóról
Megjelenít88/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére önkormányzati terület használatba adásáról
Megjelenít87/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról
Megjelenít86/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város weblapjának ki/átalakítására és karbantartására pályázat kiírásáról
Megjelenít85/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a MOZAIK TV a városi képi anyag digitális archiválásáról szóló javaslatáról
Megjelenít84/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének elkészítéséről
Megjelenít83/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az Integrált Településfejlesztési Stratégia koncepciójáról
Megjelenít82/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásáról
Megjelenít81/2015. (III.31.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. március 31-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít80/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról
Megjelenít79/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Megjelenít78/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. előtársasági időszakra vonatkozó beszámolója elfogadásáról
Megjelenít77/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata az Ercsi Napfény Óvoda és az Ercsi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartásáról
Megjelenít76/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata Dr. Feik Csaba jegyző felkéréséről a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-ában foglalt feladatot ellátó hatóság tisztázás
Megjelenít75/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester felkéréséről az aktív korúak ellátásához kapcsolódó feltételek önkormányzati rendeletben történő meghatározása lehetőségének biztosítása képviseletéről
Megjelenít74/2015. (II.25.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. február 25-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít71/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
Megjelenít70/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít69/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a Humán Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Megjelenít68/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési munkatervének elnapolásáról
Megjelenít67/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a KROK Komplex Rehabilitációs és Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó elvi együttműködési megállapodás megkötéséről
Megjelenít66/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Megjelenít65/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Megjelenít64/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Országos Ikertalálkozó Ercsiben történő megrendezéséről
Megjelenít63/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a civil és egyéb szervezetek részére összesen 21.700.000 forint biztosításáról
Megjelenít62/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Kossuth Lajos Általános Iskola részére 300.000 forint biztosításáról
Megjelenít61/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs részére 2.000.000 forint biztosításáról
Megjelenít60/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300.000 Ft biztosításáról
Megjelenít59/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Ercsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 1.200.000 Ft biztosításáról
Megjelenít58/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a civil és egyéb szervezetek 2014. évi pénzügyi támogatása elszámolásának elfogadásáról
Megjelenít57/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról
Megjelenít56/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új elnökének, tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
Megjelenít55/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről
Megjelenít54/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Megjelenít53/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének elfogadásáról
Megjelenít52/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
Megjelenít51/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról
Megjelenít50/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének létesítménygépészeti és belsőépítészeti tervezéséről
Megjelenít49/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a Közbiztonsági koncepció és intézkedési terv megtárgyalásáról szóló napirend elnapolásáról
Megjelenít48/2015. (II.10.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. február 10-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít36/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Megjelenít35/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Megjelenít34/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Megjelenít33/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Megjelenít32/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Papp György alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Megjelenít31/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester költségtérítésének megállapításáról
Megjelenít30/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester illetményének módosításáról
Megjelenít29/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről
Megjelenít28/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Győri Máté polgármester 2014-ben igénybe vett szabadságának mértékéről
Megjelenít27/2015. (I.22)Kt. sz. határozata az intézmények 2014. évi bérmegtakarításának felhasználásáról szóló tájékoztatóról
Megjelenít26/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele igazolásának tudomásul vételéről
Megjelenít25/2015. (I.22)Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodájának megszüntetéséről, a karbantartók további alkalmazásáról
Megjelenít24/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Megjelenít23/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési tervéről
Megjelenít22/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a Baczakó Péter Sportcsarnok tetőfelújításáról, bevilágító ablakok készíttetésének elvetéséről
Megjelenít21/2015. (I.22)Kt. sz. határozata az Ercsi, Feszty Árpád u. 4. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról
Megjelenít20/2015. (I.22)Kt. sz. határozata gyógypedagógiai feladatok ellátására feladatellátási szerződés meghosszabbításáról
Megjelenít19/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Balázs Mária bizottsági elnöknek a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak megszervezésére történő megbízásáról
Megjelenít18/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a Tiszti klub épülete kiürítési feladatainak elvégzésére a Katolikus Karitász helyi szervezetével történő együttműködési megállapodás megkötéséről
Megjelenít17/2015. (I.22)Kt. sz. határozata az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosításáról
Megjelenít16/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Dr. Pusztai Attila ügyvéd megbízásáról perbeli képviselet ellátására
Megjelenít15/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Borsi László, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője részére költségtérítés megállapításáról
Megjelenít14/2015. (I.22)Kt. sz. határozata az Ercsi Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról
Megjelenít13/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról
Megjelenít12/2015. (I.22)Kt. sz. határozata Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Fő u. 27. szám alatti ingatlan használatba adásáról
Megjelenít11/2015. (I.22)Kt. sz. határozata az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány Kuratóriuma új elnöke megválasztásának elnapolásáról
Megjelenít10/2015. (I.22)Kt. sz. határozata a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.) részére, Ercsi városában egy tagintézmény létrehozásához elvi hozzájárulás megadásáról
Megjelenít9/2015. (I.22.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. január 22-i nyílt ülése napirendjeiről
Megjelenít5/2015. (I.8.)Kt. sz. határozata néhai Tertinszky Gyula Antal önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról
Megjelenít4/2015. (I.8.)Kt. sz. határozata a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításáról
Megjelenít3/2015. (I.8.)Kt. sz. határozata a 149/2014.(V.27.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Megjelenít2/2015. (I.8.)Kt. sz. határozata az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban kihirdetett, Ercsi Város Önkormányzata részére nyújtott 300 millió forint önkormányzati támogatás felhasználásáról
Megjelenít1/2015. (I.8.)Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2015. január 8-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről

2014 évi határozatok


2013 évi határozatok