Önkormányzati rendeletek


Hatályos

Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010.(XII.06.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat egyes közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás egyes szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat környezetvédelmi alapjának létrehozásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008.(III.27.) Kt.sz. rendelete a közterületek felügyeletéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2005.(X.28)Kt. sz. rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a környezet védelméről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2005.(I.26.) Kt. sz. rendelete A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 44/2004. (XII.3.) Kt. sz. rendelete helyi jelentőségű természeti emlék védetté nyilvánításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzatának 42/2000. (XI.29.) Kt. számú rendelete Ercsi Város jelképeiről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestületének 39/2000.(VIII.29.) Kt. számú rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

2017

Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete az Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képvisleő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

2016

Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015.(XI.6.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Megjelenít Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól
Megjelenít 19/2016. (X. 26.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 18/2016. (X. 26.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Megjelenít 17/2016. (X. 26.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Megjelenít 16/2016. (X. 26.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 15/2016. (IX. 29.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 14/2016. (IX. 29.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 13/2016. (IX. 1.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
Megjelenít 12/2016. (VII. 4.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 11/2016. (VII. 4.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 10/2016. (VII. 4.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 9/2016. (VI. 2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Megjelenít 8/2016. (IV. 28.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
Megjelenít 7/2016. (IV. 28.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Megjelenít 6/2016. (III. 30.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, ezok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 5/2016. (III. 30.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 4/2016. (II. 12.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Megjelenít 3/2016. (I. 27.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Megjelenít 2/2016. (I. 27.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 1/2016. (I. 27.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2015

Megjelenít 32/2015. (XI. 25.) Ercsi város önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít 31/2015. (XI. 25.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 30/2015. (XI. 25.) Ercsi város önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
Megjelenít 29/2015. (XI. 25.) Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi adókról
Megjelenít 28/2015. (XI. 6.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 27/2015. (XI. 6.) Ercsi város önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről
Megjelenít 26/2015. (X. 29.) Ercsi város önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 25/2015. (X. 29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 24/2015. (X. 29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 23/2015. (IX. 30.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 22/2015. (IX. 30.) Ercsi város önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Megjelenít 21/2015. (VIII. 26.) Ercsi város önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról
Megjelenít 20/2015. (VIII. 26.) Ercsi város önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít 19/2015. (VIII.26.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 18/2015. (VII.16.) Ercsi város önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről
Megjelenít 17/2015. (VII.16.) Ercsi város önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról
Megjelenít 16/2015. (VII.16.) Ercsi város önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Megjelenít 15/2015. (VII.16.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város jelképeiről szóló 42/2000. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 14/2015. (VII.3.) Ercsi város önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
Megjelenít 13/2015. (VII.3.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 12/2015. (VII.3.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 11/2015. (V.27.) Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Megjelenít 10/2015.(V.27.) Ercsi város önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Megjelenít 9/2015.(V.18.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 8/2015.(V.4.) Ercsi város önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Megjelenít 7/2015.(V.4.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 6/2015.(V.4.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Megjelenít 5/2015.(IV.1.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 4/2015.(IV.1.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít 3/2015.(II.27.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít 2/2015.(II.11.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Hatályát vesztette 2016.04.29.-én)
Megjelenít 1/2015.(I.26.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

2014

Megjelenít 10/2014. (X.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013 (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 9/2014. (VIII.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 8/2014. (VIII.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 7/2014.(VI.25.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 6/2014. (V.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 5/2014. (V.05.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Megjelenít 4/2014.(III.26.) Ercsi város önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít 3/2014. (II.06.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Megjelenít 2/2014. (II.06.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Megjelenít 1/2014. (I.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2013

Megjelenít 23/2013. (XII.19.) Ercsi város önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról
Megjelenít 22/2013. (XII.19.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít 21/2013. (XI.27.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 20/2013.(XI.27.) Ercsi város önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Megjelenít 19/2013. (X.30.) Ercsi város önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Megjelenít 18/2015. (VII.16.) Ercsi város önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről
Megjelenít 17/2013. (IX.25.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 16/2013. (IX.25.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Megjelenít 15/2013. (VIII.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról szóló 19/2008.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 14/2013. (VIII.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
Megjelenít 13/2013. (VIII.28.) Ercsi város önkormányzati rendelet Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 12/2013.(VII.3.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 11/2013. (V.29.) Ercsi város önkormányzati rendelet Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) Kt. számú rendelete módosításáról-melléklet
Megjelenít 11/2013. (V.29.) Ercsi város önkormányzati rendelet Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít 9/2013. (III.27.) Ercsi város önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Megjelenít 8/2013. Ercsi város önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet módosításáról
Megjelenít 6/2013. (II. 18.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Megjelenít 7/2013. (II.26.) Ercsi város önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Megjelenít 6/2013. (II. 18.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Megjelenít 5/2013.(II. 18) Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2012

Megjelenít 28/2012.(XII.05.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 27/2012. (XI.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló szóló 26/2003. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról
Megjelenít 26/2012. (XI.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 41/2004. (XII.3.) sz. rendelet módosítsáról
Megjelenít 25/2012. (XI.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 27/2003. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról
Megjelenít 24/2012. (XI.28.) Ercsi város önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Megjelenít 23/2012. (X.31.) Ercsi város önkormányzati rendelete
Megjelenít 22/2012 (IX.26.) Ercsi város önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Megjelenít 21/2012 (IX.26.) Ercsi város önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 20/2012 (IX.3) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 19/2012 (IX.3.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.13.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít 18/2012 Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 17/2012 Ercsi város önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Megjelenít 16/2012 Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.13.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít 15/2012 Ercsi város önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 14/2012. (IV.26) Ercsi város önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 2/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 13/2012 Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Megjelenít 12/2012 (III.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról és díjalkalmazásokról szóló 15/2004.(V.26.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
Megjelenít 11/2012. (III. 29.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít 10/2012.(III.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 9/2012.(III.29.) Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 8/2012. (II.22.) Ercsi város önkormányzati rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 7/2012. (II. 13.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Megjelenít 6/2012.(II.13.) Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 25/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 5/2012. (II.13.) Ercsi város önkormányzati rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 4/2012. (II.13.) Ercsi város önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túltörténő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról
Megjelenít 3/2012.(II.2.) Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 24/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít 2/2012. (II.2.) Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.16.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít 1/2012.(II.2.) Ercsi város önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról