Önkormányzati rendeletek


Hatályos

LinkSzövege
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat környezetvédelmi alapjának létrehozásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008.(III.27.) Kt.sz. rendelete a közterületek felügyeletéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a környezet védelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2005.(I.26.) Kt. sz. rendelete A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 44/2004. (XII.3.) Kt. sz. rendelete helyi jelentőségű természeti emlék védetté nyilvánításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzatának 42/2000. (XI.29.) Kt. számú rendelete Ercsi Város jelképeiről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat képviselőtestületének 39/2000.(VIII.29.) Kt. számú rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

2018

LinkSzövege
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2017

LinkSzövege
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 13/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete az Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képvisleő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
MegjelenítErcsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

2016

LinkIktatószámSzövege 
Megjelenít25/2016.(XII.21.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 17/2016.(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról26
Megjelenít24/2016.(XII.14.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről25
Megjelenít23/2016.(XII.14.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015.(XI.6.) önkormányzati rendelete módosításáról24
Megjelenít22/2016.(XII.14.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról23
Megjelenít21/2016.(XI.30.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról22
Megjelenít20/2016.(XI.30.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól21
Megjelenít19/2016.(X.26.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete módosításáról20
Megjelenít18/2016.(X.26.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről19
Megjelenít17/2016.(X.26.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról18
Megjelenít16/2016.(X.26.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006.(III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról17
Megjelenít15/2016.(IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról16
Megjelenít14/2016.(IX.29.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról15
Megjelenít13/2016.(IX.1.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról14
Megjelenít12/2016.(VII.4.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról13
Megjelenít11/2016.(VII.4.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 22/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete módosításáról12
Megjelenít10/2016.(VII.4.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról11
Megjelenít9/2016.(VI.2.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól10
Megjelenít8/2016.(IV.28.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről9
Megjelenít7/2016.(IV.28.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról8
Megjelenít6/2016.(III.30.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról7
Megjelenít5/2016.(III.30.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról6
Megjelenít4/2016.(II.12.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről5
Megjelenít3/2016.(I.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11) önkormányzati rendelete módosításáról4
Megjelenít2/2016.(I.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról3
Megjelenít1/2016.(I.27.)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről2

2015

LinkIktatószámSzövege
Megjelenít32/2015. (XI. 25.)Ercsi város önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít31/2015. (XI. 25.)Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít30/2015. (XI. 25.)Ercsi város önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
Megjelenít29/2015. (XI. 25.)Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi adókról
Megjelenít28/2015. (XI. 6.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít27/2015. (XI. 6.)Ercsi város önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről
Megjelenít26/2015. (X. 29.)Ercsi város önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít25/2015. (X. 29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít24/2015. (X. 29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít23/2015. (IX. 30.)Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít22/2015. (IX. 30.)Ercsi város önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Megjelenít21/2015. (VIII. 26.)Ercsi város önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról
Megjelenít20/2015. (VIII. 26.)Ercsi város önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít19/2015. (VIII.26.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít18/2015. (VII.16.)Ercsi város önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről
Megjelenít17/2015. (VII.16.)Ercsi város önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról
Megjelenít16/2015. (VII.16.)Ercsi város önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Megjelenít15/2015. (VII.16.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város jelképeiről szóló 42/2000. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít14/2015. (VII.3.)Ercsi város önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
Megjelenít13/2015. (VII.3.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít12/2015. (VII.3.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít11/2015. (V.27.)Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Megjelenít10/2015.(V.27.)Ercsi város önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Megjelenít9/2015.(V.18.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít8/2015.(V.4.)Ercsi város önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Megjelenít7/2015.(V.4.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít6/2015.(V.4.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Megjelenít5/2015.(IV.1.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít4/2015.(IV.1.)Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít3/2015.(II.27.)Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít2/2015.(II.11.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Hatályát vesztette 2016.04.29.-én)
Megjelenít1/2015.(I.26.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

2014

LinkIktatószámSzövege
Megjelenít10/2014. (X.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013 (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít9/2014. (VIII.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít8/2014. (VIII.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít7/2014.(VI.25.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít6/2014. (V.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít5/2014. (V.05.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Megjelenít4/2014.(III.26.)Ercsi város önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Megjelenít3/2014. (II.06.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Megjelenít2/2014. (II.06.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Megjelenít1/2014. (I.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2013

LinkIktatószámSzövege
Megjelenít23/2013. (XII.19.)Ercsi város önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról
Megjelenít22/2013. (XII.19.)Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Megjelenít21/2013. (XI.27.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít20/2013.(XI.27.)Ercsi város önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Megjelenít19/2013. (X.30.)Ercsi város önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Megjelenít18/2015. (VII.16.)Ercsi város önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről
Megjelenít17/2013. (IX.25.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít16/2013. (IX.25.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Megjelenít15/2013. (VIII.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról szóló 19/2008.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít14/2013. (VIII.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
Megjelenít13/2013. (VIII.28.)Ercsi város önkormányzati rendelet Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít12/2013.(VII.3.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít11/2013. (V.29.)Ercsi város önkormányzati rendelet Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) Kt. számú rendelete módosításáról-melléklet
Megjelenít11/2013. (V.29.)Ercsi város önkormányzati rendelet Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.18.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít9/2013. (III.27.)Ercsi város önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Megjelenít8/2013.Ercsi város önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet módosításáról
Megjelenít6/2013. (II. 18.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Megjelenít7/2013. (II.26.)Ercsi város önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Megjelenít6/2013. (II. 18.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Megjelenít5/2013.(II. 18)Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2012

LinkIktatószámSzövege
Megjelenít28/2012.(XII.05.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít27/2012. (XI.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló szóló 26/2003. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról
Megjelenít26/2012. (XI.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 41/2004. (XII.3.) sz. rendelet módosítsáról
Megjelenít25/2012. (XI.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 27/2003. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról
Megjelenít24/2012. (XI.28.)Ercsi város önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Megjelenít23/2012. (X.31.)Ercsi város önkormányzati rendelete
Megjelenít22/2012 (IX.26.)Ercsi város önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Megjelenít21/2012 (IX.26.)Ercsi város önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít20/2012 (IX.3)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít19/2012 (IX.3.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.13.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít18/2012Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít17/2012Ercsi város önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Megjelenít16/2012Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.13.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít15/2012Ercsi város önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít14/2012. (IV.26)Ercsi város önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 2/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít13/2012Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Megjelenít12/2012 (III.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról és díjalkalmazásokról szóló 15/2004.(V.26.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
Megjelenít11/2012. (III. 29.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megjelenít10/2012.(III.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít9/2012.(III.29.)Ercsi város önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít8/2012. (II.22.)Ercsi város önkormányzati rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít7/2012. (II. 13.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Megjelenít6/2012.(II.13.)Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 25/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít5/2012. (II.13.)Ercsi város önkormányzati rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít4/2012. (II.13.)Ercsi város önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túltörténő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról
Megjelenít3/2012.(II.2.)Ercsi város önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 24/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megjelenít2/2012. (II.2.)Ercsi város önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.16.) Kt. számú rendelete módosításáról
Megjelenít1/2012.(II.2.)Ercsi város önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról